İSLAM İLİMLERİ PDF KİTAPLIĞI

| Mitoloji~Destan |


Afşar Timuçin - Destanlarımız
Ahmet Haldun Terzioğlu - Alp Er Tunga~Saka Türklerinin Hakanı
Alexander Heidel - Enûma Eliş~Babil Yaratılış Destanı

Alice Marriot,Carol K. Rachlin - Kızılderili Mitolojisi
Alphan Ağgül - Bir Mit Olarak Şarabın İcadı Ve Anlamı
Andrew Collins - Cennetin Tanrıları ~ Mısırın Kayıp Mirası Ve Uygarlığın Doğuşu

Arzu Yetim - Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde İnsan Doğa ilişkisi

Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü
Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi I
Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi II
Bahattin Uslu - Türk Mitolojisi

Behçet Necatigil - Mitalogya
Bilge Umar - Nıbelung’lar Destanı
Bill Price - Kelt Mitolojisi
Cahit Beğenç - Anadolu Mitolojisi
Carl Kerenyi - Prometheus (İnsan Varoluşunun Arketip İmgesi)
Carl Kerenyi - Eleusis (Anne Kızın Arketip İmgesi)

Claude Lévi Strauss - Mit ve Anlam
Colette Estin - Yunan ve Roma Mitolojisi
Çetin Umut - Herkül
Daisy Bates - Aborjin Masalları
Deniz Karakurt -Türk Söylence Sözlüğü

Donald A.Mackenzie  - Çin Ve Japon Mitolojisi
Donna Rosenberg - Dünya Mitolojisi
Eleonore Dörner - Nemrut Dağında İlahlar Arasında
Ender Özbay - Adem~Havva~Lilith Figürleri İzleğinde Bir Olanaksızlık Miti;Aşk

Erich Fromm - Rüyalar Masallar Mitoslar

Fuzuli Bayat - Mitolojiye Giriş

Georges Dumezil - Mit ve Destan
Georges Dumezil - Kafkas Halkları Mitolojisi
Georges Barbarin - Büyük Piramit'in Sırrı
George Hart - Mısır Mitleri
Halil Gökhan - Semboller
Heinrich Zimmer - Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Simgeler
Helmut De Boor - Attila
Hermann Berger - Çingene Mitolojisi
Hermes - Metinler ~ Çalışmalar
Homeros - İlyada

Homeros - Odysseus
İsmet Zeki Eyüboğlu - Anadolu İnançları~Anadolu Mitologisi
Jeremy Black & Anthony Green - Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü
Joseph Campbell - Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
Joseph Campbell - Mitolojinin Gücü~Mitoloji ve Hikayeleri
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri I ~ İlkel Mitoloji
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri II ~ Doğu Mitolojisi
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri III ~ Batı Mitolojisi
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri IV ~ Yaratıcı Mitoloji
Kalevala ~ Fin Destanı
Karen Armstrong - Mitlerin Kısa Tarihi
Kathryn Wilkinson - Semboller ve İşaretler 1
Kathryn Wilkinson - Semboller ve İşaretler 2
Kriton Dinçmen - Psikiyatri ve Mitoloji
Korhan Kaya - Bhagavat Gita~Hinduların Kutsal Kitabı
Lütfi Kaleli - Mitolojide İnanç ve Peygamberler
Manuella Dunn Mascetti - İçimizdeki Tanrıça (Kadınlığın Mitolojisi)
Mark Daniels - Bir Nefeste Dünya Mitolojisi

Marshall Sahlins - Tarihsel Metaforlar ve Mitsel Gerçeklikler
Mehmet Ateş - Mitolojiler ve Semboller
Mehmet Evkuran - Müslüman Kültürdeki Mitolojik Unsurlar
 
Mustafa Özçelik - Seyit Battal Gazi
Muzaffer Oruçoğlu - Baba İshak Destanı
Mircea Eliade - Mitlerin Özellikleri
Mircea Eliade - Ebedi Dönüş Mitosu
Moritz Winternitz - Hint Destanları
Muazzez İlmiye Çıg - Gılgamış Destanı
Murat Uraz - Türk Mitolojisi

Necati Gültepe - Türk Mitolojisi_Yeni Araştırmalar Işığında

Nimet Yıldırım - İran Mitolojisi
Nuray Gök Aksamaz - Kuzey Kafkasya Mitolojisi

Özlem Sert - Yedi Uyurlar Efsanesi
Pertev Naili Boratav - Türk Mitolojisi
Pertev Naili Boratav - Köroğlu Destanı
R.Emmanuel - Hint,Yunan ve Mısır Mitolojilerinde Gizemli Bilgilerin Kaynakları
R.İ.Page - İskandinav Mitleri
Robert Graves - Yunan Mitleri
Samuel Henry Hooke - Ortadoğu Mitolojisi
Samuel Noah Kramer - Sümer mitolojisi
Samuel Noah Kramer - Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki
Stephen Jay Gould - Yaşamın Tüm Çeşitliliği İlerleme Mitosu
Şaban Bilgin - Kutsal Kitaplarda Mitolojik Unsurlar - İlahi Kitablar Bağlamında
Şinasi Gündüz - Mitoloji ile İnanc Arasinda-Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerinde Yazılar

Thomas R. P. Mielke - Aşk Tanrıçası Inanna
Tuncer Gülensoy - Manas Destanı

Turhan Yörükan - Yunan Mitolojisinde Aşk
Ümit İlter - Anka Destanı
Ümit Kaftancıoğlu - Köroğlu Kolları~Halk Destanları
Valmiki - Ramayana

Vladislav Ardzinba - Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri
Wendy Doniger O'Flaherty - Hindu Mitolojisi
Wilhelm Radloff - Manas Destanı
William Butler Yeats - Kelt Şafağı

Wolfram Eberhard - Çin Simgeleri Sözlüğü

Yağmur Say - Battalname
Yaşar Atan - Akdeniz Mitologyasından Efsaneler
Yaşar Çoruhlu - Türk Mitolojisinin Anahatları
Yurdanur Oy - Eski Türk Destanları ve Orhun Anıtları
Zeki Velidi Togan - Oğuz Destanı