İSLAMİ İLİMLER PDF KİTAPLIĞI

| Kur'an Meal | Tefsir |

Kur’an’ı anlamak, bir dil sorunu değil, bir anlayış sorunudur. Kur’an bir hitaptı. Ve her hitapta olduğu gibi o da muhatabının kendisini anlamasını esas almıştı. Bu, işin doğası gereği böyledir. Bu gerçeği göz ardı eden; onu anlamanın yüksek ilimle mümkün olabileceğini varsayan zihniyet; Kur’an’ın söylediğini söylemek yerine, kendi düşüncesini Kur’an’a söyletmeye çalışan zihniyetti. Bunun sonucu olarak da, çok önemli anlam kaybı, anlam kayması ve sapkınlığı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Kur’an’ın bağlamını ve muhatabına iletmek istediği mesajın bir bütün olarak ifade ettiği anlamı, esas alan bir zihin, bir akıl, bir mantık; muhatap olduğu hitabı doğru anlamayı önemli bir ölçüde gerçekleştirebilir.


ARAPÇA KUR'ANI KERİM pdf

KUR'AN-I KERİM MEALİ

Abdülbaki Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim Meali
Abdulaziz Bayındır - Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Meali
Ahmed Davudoğlu - Kur'an'ı Kerim ve İzahlı Meali
Ali Akın - Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali

Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim Meali
 

Ali Ünal - Kur'anı Kerim Meali
Bayraktar Bayraklı - Kur'anı Kerim Meali

Diyanet  İşleri - Kur'an-ı Kerim Meali
Edip yüksel - Mesaj(Kur'an çeviri)
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır - Kur'anı Kerim Meali
Erhan Aktaş - Kerim Kur'an Türkçe çevirisi
Hakkı Yılmaz - Kur'an Türkçe Meal
Hasan Basri Çantay - Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim 3 cilt
Hasan Elik - Tevhid Mesajı Özlü Kur'an Tefsiri
Hayri Yıldızlı - Kur'anı Kerimin Türkçe ifadesi

Hüseyin Atay - Kur'an Türkçe çeviri
İsmayil Hakkı Baltacıoğlu - Kur'an
İ.Hakkı İzmirli - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

İhsan Atasoy,Ümit Şimşek,Mehmed Paksu,Cemal Uşşak - Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

M.Celal Şems - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali

Mahmut Kısa - Tefsirli Kur'an Meali
Medine Balcı - Kur'anı Kerim ve Kelime Meali
Mehmed Akif Ersoy - Kur'an Meali

Mustafa Cemil Kılıç - Anlamak İçin Türkçe Kur'an

Ömer Sevinçgül - Gençler için Kur'an Meali

R.İhsan Eliaçık - Nuzül Sırasına Göre Yasayan Kur'an Meal~Tefsir
Sadi Irmak - Kutsal Kur'an Türkce Meali
Sadık Türkmen - İniş Sırasına Göre Kur'an Meali

Salih Akdemir - Meal Son Çağrı Kur'an
Salih Özbey - Sebe-i Nuzulü ve Kelime Meali

Suat Yıldırım - Kur'an-ı Kerim Meali

Süleyman Günver - Konularına Göre Kur'an Meali
Şeref Aziz Taha,Kemal Çelik - Kur'an-ı Kerim Türkçe Çevirisi

Talat Koçyiğit - Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Mealisi

Viyana Kur'an Okulu - Kur'an-ı Kerim Meali
Yaşar Nuri Öztürk - İniş sırasına göre Kuran mealiKUR'AN-I KERİM TEFSİR

Diyanet - Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir
Ebul-Ala El-Mevdudi - Tefhimu'l-Kur'an
Ebulfettah El-Kadi - Esbabı Nuzül
Esbab'ı Nüzul pdf
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır - (sadeleştirilmiş)Hak Dini Kur'an Dili
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır - (original) Hak Dini Kur'an Dili
Fahreddin Razi (604 Hicri) - Mefatih el Gayb Tefsir
Gurâbzâde Ahmed Efendi - Zübedu Asari'l Mevahib
Hakkı Yılmaz - Tebyinul Kur'an

İbn Arabi (638 Hicri) -Tefsiri Kebir Tevilat

İbn Kesir (774 Hicri) - Tefsirul Kuranil Azim
İbn'ul Cevzi - Zadü'l-Mesir  6 Cilt
İsmail Hakki Bursevi - Ruhul Beyan 10 Cilt

İzzet Derveze(1888) - Tefsirul Hadis
Kadı Beydavi - Muhtasar Beydavi Tefsiri 4 cilt
Kurtubi (671 Hicri) - El Camiul Ahkamul Kuran
Mahmut Toptaş - Şifa Tefsiri
Mehmet Okuyan - Kısa Surelerin Tefsiri 1

Mehmet Okuyan - Kısa Surelerin Tefsiri 2
 
Muhammed Esed - Kur’an Mesajı~Meal~Tefsir
Muhammed Ali Es-Sabuni - Safvetü’t Tefasir

Mukatil bin Süleyman - Tefsir-i Kebir 4 cilt
Mustafa İslamoğlu - Hayat Kitabı Kur'an
Ömer Nasuhi Bilmen - Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri
Ömer Rıza Doğrul - Tanrı Buyruğu - 1.Cilt
Ömer Rıza Doğrul - Tanrı Buyruğu - 2.Cilt

R.İhsan Eliaçık - Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir cilt 1

R.İhsan Eliaçık - Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir Cilt 2
R.İhsan Eliaçık - Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir Cilt 3

Sadreddin Konevi - Fatiha Tefsiri

Seyyid Kutup - Fi Zilalil Kuran

Taberi (310hicri) - Camiul  Beyan 
 
Vahidi - El Veciz fi Tefsiril Kitabil Aziz

Yaşar Alparslan - Kıssa-i Eshabi Kehf
Zemahşerî - Keşşâf Tefsiri 1

Zemahşerî - Keşşâf Tefsiri 2

Zemahşerî - Keşşâf Tefsiri 3

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol