İSLAMİ İLİMLER PDF KİTAPLIĞI

| Mitoloji~Destan |
“Mit” terimi Yunanca’dan türemiş bir kelimedir. Eski Yunanca’da söz kavramını ifade etmek amacıyla “mitos”, “epos” ve “logos” olmak üzere üç kelime kullanılmaktadır. “Mit” kelimesiyle söylenen veya duyulan söz kastedilmekte olup, bu kelime masal, hikâye, efsâne anlamına gelen “mythos”tan türemiştir. Söz konusu üç kelimeden “ölçülü söz” anlamındaki “epos” ile “gerçeği dile getiren söz” anlamındaki “logos”a mukabil “mit”, “olağanüstü kahramanlıkları ve doğaüstü güçleri anlatan hayâl ürünü söz” anlamına gelmektedir. Bu yüzden mitosun yansıttıklarına pek güvenilmez, zira insanlar gördüklerini, duyduklarını naklederken anlatımlarını birçok yalanlarla süslerler. Mitoloji de mitlerin tarihi ve onları yorumlayan bilimdir. 


Hatice K. Arpaguş - Mitoloji, Kur’ân-ı Kerîm Kıssaları ve Kültürel Miras

Afşar Timuçin - Destanlarımız
Ahmet Haldun Terzioğlu - Alp Er Tunga~Saka Türklerinin Hakanı
Alexander Heidel - Enûma Eliş~Babil Yaratılış Destanı

Alice Marriot,Carol K. Rachlin - Kızılderili Mitolojisi
Alphan Ağgül - Bir Mit Olarak Şarabın İcadı Ve Anlamı
Andrew Collins - Cennetin Tanrıları ~ Mısırın Kayıp Mirası Ve Uygarlığın Doğuşu

Arzu Yetim - Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde İnsan Doğa ilişkisi

Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü
Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi I
Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi II
Bahattin Uslu - Türk Mitolojisi

Behçet Necatigil - Mitalogya
Bilge Umar - Nıbelung’lar Destanı
Bill Price - Kelt Mitolojisi
Cahit Beğenç - Anadolu Mitolojisi
Carl Kerenyi - Prometheus (İnsan Varoluşunun Arketip İmgesi)
Carl Kerenyi - Eleusis (Anne Kızın Arketip İmgesi)

Claude Lévi Strauss - Mit ve Anlam
Colette Estin - Yunan ve Roma Mitolojisi
Çetin Umut - Herkül
Daisy Bates - Aborjin Masalları
Deniz Karakurt -Türk Söylence Sözlüğü

Donald A.Mackenzie  - Çin Ve Japon Mitolojisi
Donna Rosenberg - Dünya Mitolojisi
Eleonore Dörner - Nemrut Dağında İlahlar Arasında
Ender Özbay - Adem~Havva~Lilith Figürleri İzleğinde Bir Olanaksızlık Miti;Aşk

Erich Fromm - Rüyalar Masallar Mitoslar

Fuzuli Bayat - Mitolojiye Giriş

Georges Dumezil - Mit ve Destan
Georges Dumezil - Kafkas Halkları Mitolojisi
Georges Barbarin - Büyük Piramit'in Sırrı
George Hart - Mısır Mitleri
Halil Gökhan - Semboller
Heinrich Zimmer - Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Simgeler
Helmut De Boor - Attila
Hermann Berger - Çingene Mitolojisi
Hermes - Metinler ~ Çalışmalar
Homeros - İlyada

Homeros - Odysseus
İsmet Zeki Eyüboğlu - Anadolu İnançları~Anadolu Mitologisi
Jeremy Black & Anthony Green - Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü
Joseph Campbell - Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
Joseph Campbell - Mitolojinin Gücü~Mitoloji ve Hikayeleri
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri I ~ İlkel Mitoloji
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri II ~ Doğu Mitolojisi
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri III ~ Batı Mitolojisi
Joseph Campbell - Tanrının Maskeleri IV ~ Yaratıcı Mitoloji
Kalevala ~ Fin Destanı
Karen Armstrong - Mitlerin Kısa Tarihi
Kathryn Wilkinson - Semboller ve İşaretler 1
Kathryn Wilkinson - Semboller ve İşaretler 2
Kriton Dinçmen - Psikiyatri ve Mitoloji
Korhan Kaya - Bhagavat Gita~Hinduların Kutsal Kitabı
Lütfi Kaleli - Mitolojide İnanç ve Peygamberler
Manuella Dunn Mascetti - İçimizdeki Tanrıça (Kadınlığın Mitolojisi)
Mark Daniels - Bir Nefeste Dünya Mitolojisi

Marshall Sahlins - Tarihsel Metaforlar ve Mitsel Gerçeklikler
Mehmet Ateş - Mitolojiler ve Semboller
Mehmet Evkuran - Müslüman Kültürdeki Mitolojik Unsurlar
 
Mustafa Özçelik - Seyit Battal Gazi
Muzaffer Oruçoğlu - Baba İshak Destanı
Mircea Eliade - Mitlerin Özellikleri
Mircea Eliade - Ebedi Dönüş Mitosu
Moritz Winternitz - Hint Destanları
Muazzez İlmiye Çıg - Gılgamış Destanı
Murat Uraz - Türk Mitolojisi

Necati Gültepe - Türk Mitolojisi_Yeni Araştırmalar Işığında

Nimet Yıldırım - İran Mitolojisi
Nuray Gök Aksamaz - Kuzey Kafkasya Mitolojisi

Özlem Sert - Yedi Uyurlar Efsanesi
Pertev Naili Boratav - Türk Mitolojisi
Pertev Naili Boratav - Köroğlu Destanı
R.Emmanuel - Hint,Yunan ve Mısır Mitolojilerinde Gizemli Bilgilerin Kaynakları
R.İ.Page - İskandinav Mitleri
Robert Graves - Yunan Mitleri
Samuel Henry Hooke - Ortadoğu Mitolojisi
Samuel Noah Kramer - Sümer mitolojisi
Samuel Noah Kramer - Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki
Stephen Jay Gould - Yaşamın Tüm Çeşitliliği İlerleme Mitosu
Şaban Bilgin - Kutsal Kitaplarda Mitolojik Unsurlar - İlahi Kitablar Bağlamında
Şinasi Gündüz - Mitoloji ile İnanc Arasinda-Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerinde Yazılar

Thomas R. P. Mielke - Aşk Tanrıçası Inanna
Tuncer Gülensoy - Manas Destanı

Turhan Yörükan - Yunan Mitolojisinde Aşk
Ümit İlter - Anka Destanı
Ümit Kaftancıoğlu - Köroğlu Kolları~Halk Destanları
Valmiki - Ramayana

Vladislav Ardzinba - Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri
Wendy Doniger O'Flaherty - Hindu Mitolojisi
Wilhelm Radloff - Manas Destanı
William Butler Yeats - Kelt Şafağı

Wolfram Eberhard - Çin Simgeleri Sözlüğü

Yağmur Say - Battalname
Yaşar Atan - Akdeniz Mitologyasından Efsaneler
Yaşar Çoruhlu - Türk Mitolojisinin Anahatları
Yurdanur Oy - Eski Türk Destanları ve Orhun Anıtları
Zeki Velidi Togan - Oğuz Destanı

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol